Information om organisationen
Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening

« tillbaka


Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening
bildades den 15 maj 1991 i Bräkne-Hoby varvid förslag till stadgar utarbetades och anpassades efter deltagarnas kommentarer och önskemål.
Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av julgrans- och pyntegröntodling.
Föreningen skall även bevaka medlemmarnas intressen och genom samarbete förbättra utfallet inom områdena plantmaterial, inköp och försäljning.

Bli medlem:
Som odlare av julgranar eller pyntegrönt är Du välkommen att bli medlem i föreningen.
Föreningen ordnar årligen sammankomster för medlemmarna för att utbyta erfarenheter kring skötsel och odling. Frågor som tas upp är plantering, ogräsbekämpning, gödsling, formklippning, toppskottsreduktion m.m.
Nya rön diskuteras vad gäller möjligheter att mekanisera och rationalisera vid större odlingar.
Marknadsföring av medlemmarnas produkter är alltid en viktig fråga.
Som medlem presenteras Du på vår hemsida och blir kallad till våra sammankomster.
Föreningen har idag ca 85 medlemmar och medlemsavgiften är 250:-/år.
Är Du odlare och önskar bli medlem betalar Du in 250:- på bankgiro 5411- 0457

Vill ni ge oss följande uppgifter - i den mån de finns:

Ev. bilder och logo bifogas mailet

Företagsnamn:  
Kontaktpersoner:  
Adress:  
Postnummer:  
Ort:  
Län och kommun:  
   
Telefon:  
Mobiltelefon:  
Fax:  
Epost:  
Adress till egen hemsida:  
   

Företagspresentation:
Övergripande

 

Fritt utrymme för text och bilder

 

Detaljerad produktinformation

 

Fritt utrymme för text och bilder

Öppettider

 

Fritt utrymme för text
Vägbeskrivning:

Fritt utrymme för text

 

Fyll i dina alternativ:

Nd=Nordmansgran, Kungsgran
Nb=Nobilis
Bl=Blågran
Rö=Rödgran
Om=Omorika
Py=Pyntegrönt
P=Partiförsäljning
G=Gårdsförsäljning

 

Mail till webbansvarig: Agne Johnsson
(Tips! Kopiera in hela ifyllnadstabellen i mailet)
Ev. bilder och logo bifogas mailet