Vanligast förekommande gransorter:

Nd=Nordmannsgran - Nordmannsgran säljs oftast under namnet Kungsgran
Nb=Nobilis -
Nobilis används i första hand till pyntegrönt.
Bl=Blågran -
Blågran säljs ofta i handeln under namnet Silvergran
Rö=Rödgran -
Vanlig gran kallas i julgranssammanhang Rödgran
Om=Omorika

Nordmann


Nordmannsgran eller "Kungsgranen"
En ädelgran som är tålig, inte barrar och har täta grenar. Kommer ursprungligen från Turkiet och Kaukasus. Doftar mer citrus än gran. Kan klara sig ända till påsk. Den är inte lika känslig för uttorkning som vanlig gran då den kan samla vatten i stammen.
Ädelgranar har barren fastsatta på ett helt annat sätt än vår gran. I anslutningen mot grenen ser det ut som en sugkopp som håller fast barret.

 

Nobilis


Nobilis (används mest som pyntris etc)
Härstammar från västra Nordamerika. Högt barrträd med grågrön barrskrud.

 

 

 

 Blågran


Blågran eller stickgran
Är mörkgrön och mer tätvuxen än rödgranen. Den kommer ursprungligen från USA. Barren är mycket vassa och grenarna styvare än rödgranens. Den luktar inte gran.
Den barrar inte så lätt och klarar två månader inomhus.


Rödgran


Rödgran eller Svensk gran
Den vanliga, svenska granen (som även kallas rödgran). Har fått sitt namn av den rödaktiga barken. Den står för största delen av de svenska julgranarna. Den växer snabbt i en julgransodling och är därför en av de billigaste sorterna. Doftar traditionell gran. Håller sig cirka en månad inomhus, om du sköter den rätt.

 

Omorika


Omorika eller Serbisk gran
Kommer från balkanområdet, är släkt med vår gran men har vekare grenar. Den är mycket vacker, med ljusare, något silverskimrande barrskrud än vår gran

 

Abies lasiocarpa

Abies lasiocarpa eller Berggran
Kommer från Nordamerikas bergstrakter, från Alaska till New Mexico. Kan bli upp till 40 meter i sina hemtrakter. Kottarna är fjuniga och blir upp till 15 cm långa.